فضاها و امکانات دبیرستان

       آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است و همه انسان ها در طول زندگانی خود تحت تعلیم و آموزش قرار می‌گیرند این امر در مقاطع مختلف تحصیلی و در فضاهای گوناگون مانند مهد کودک، دبستان راهنمایی و دبیرستان و .... صورت می گیرد.

       به لحاظ اینکه فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می شود تاثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد دقت در طراحی و ساخت این فضاها باید مورد توجه معماران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد و طراحی اینگونه فضاها به نحو احسن انجام شود.

        در طراحی فضاهای آموزشی دو مورد اساسی وجود دارد که نقش بسیار مهمی را در چگونگی طراحی این فضاها بازی می کند و آن دو مورد که یکی جنسیت افراد استفاده کننده از فضا و دیگری مقطع تحصیلی افراد استفاده کننده می باشد.
        مدیریت، معاونین و کارکنان این واحد آموزشی سعی بر استفاده بهینه از فضا و امکانات را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و با تکیه بر آموزش و کسب مهارت به صورت همزمان، سعی دارد تا بهترین امکانات را برای آموزش بهتر در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد. در زیر به معرفی امکانات مجموعه ما می پردازیم:
 

کلاس‌های درسی

آزمایشگاه

اتاق‌های مدیریت، معاونین، دبیران و اتاق جلسات

سالن آمفی تأتر

کتابخانه و نمازخانه

سایت رایانه